پروانه هوشمند

شرایط اخذ پروانه هوشمند

الف: داشتن حداقل 23 سال سن.

ب: داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهی نهضت سوادآموزی معادل آن برای افرادی که کمتر از 50 سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از 50 سال سن هستند.

پ: داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی.

ت: دارا بودن گواهی‌نامه معتبر رانندگی اتومبیل که حداقل یک سال از تاریخ دریافت آن گذشته باشد.

ث: داشتن تأهل.

ج: تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط مذکور و قبولی در امتحانات مربوط باید مدارک زیر را نیز ارائه نمایند:

1. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.

2. ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی.

3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به شغل رانندگی از طرف مراجع ذیصلاح.

4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

5. الزام به رعایت شئون اسلامی.

6. نداشتن شغل دیگر.

7. سپردن تعهد مبنی بر رعایت مفاد آیین‌نامه و نیز قبولی تصمیمات هیأت انضباطی موضوع ماده 15 آیین‌نامه و نیز تنظیم قرارداد در یکی از دفاتر اسناد رسمی در قالب ماده 10 قانون مدنی و قانون و آیین‌نامه مربوط

پروانه بهره برداری

کد ملی خود را انتخاب نمایید
مرخصی

درخواست مرخصی


اشیا پیدا شده

جستجو شي گمشده


پیگیری